ლაგუნა ცენტრალი

ლაგუნუნა ცენტრალი მდებრაეობს ქ.სიღნარში ორმილიას ტერირიტოზიაზე